Skip links

Ufrivillig barnløshed/infertilitet

Ufrivillig barnløshed kan ifølge kinesisk medicin skyldes en ubalance i kroppen, som kan være opstået pga. stress, forkert ernæring mm. Akupunktur kan medvirke til, at der igen skabes balance i kroppen, så graviditet kan opnåes.

Ufrivillig barnløshed er et stigende problem hos mange par i den vestlige verden. Ca. 15% af den kvindelige befolkning har nedsat fertilitet, og har derfor svært ved at opnå graviditet. Akupunktur kan hjælpe til opnåelse af naturlig graviditet og er desuden et godt supplement til den traditionelle fertilitetsbehandling. Flere danske fertilitetsklinikker og hospitaler anbefaler idag akupunktur I kombination med fertilitetsbehandling.

I 2004 viste en undersøgelse fra Fertilitetsklinikken Trianglen I København, at akupunktur i forbindelse med oplægning af æg kunne forbedre kvindens chance for graviditet.

I Tyskland er der lavet en undersøgelse, som viste at antallet af graviditeter steg ved brug af akupunktur. I gruppen, som fik akupunktur, opnåede 42-47% af kvinderne en graviditet, mens der i kontrolgruppen kun var ca. 23-26 %, som opnåede graviditet afhængig af alder.

Hvordan hjælper akupunktur ved ufrivillig barnløshed?

Ved akupunkturbehandling øges blodgennemstrømningen i livmoderen, som især har betydning for livmoderens slimhinde.  Slimhinden bliver hermed mere modtagelig for det befrugtede æg, så det bedre kan sætte sig fast, hvilket for mange barnløse kan være årsagen til deres infertilitet.

Hvis kvindens hormonsystem ikke er i balance, kan det også være årsag til den manglende graviditet. Ved at skabe balance i hormonsystemet igen, vil det for nogle par være muligt at opnå graviditet på naturlig vis. På samme måde kan en pause imellem fertilitets behandlingerne for at skabe balance I kroppen igen og følge et akupunktur forløb i mellemtiden være en god idé. Den manglende opnåelse af graviditet  og mange mislykkede fertilitetsforsøg er ofte en kæmpe stressfaktor, som akupunktur kan reducere og dermed give kvinden en følelse af, at hun selv er med til at øge sine graviditetschancer ved at afstresse kroppen og  dermed gøre noget godt for sig selv.

Akupunktur vil endvidere kunne afhjælpe diverse bivirkninger ved fertilitetsbehandlingen.

Akupunktur i skulderen

Behandlingsforløb I forbindelse med infertilitet

Naturlig cyklus, insemination eller fryseforsøg

Hvis der er tale om naturlig cyklus, insemination eller fryseforsøg, anbefales det, at der gives behandling umiddelbart efter menstruation, før ægløsning og en uge efter ægløsning. Typisk vil det svare til behandling ca. en gang om ugen.

Det kan dog være en god idé at booste kroppen den første gang ved at give to behandlinger på eén uge.

Reagensglasbehandling (IVF/ICSI)

Ved kort protokol (dvs. uden nedregulering/næsespray) anbefales det at følge retningslinierne for inseminationsbehandling. Det vil sige første akupunkturbehandling 3-7 dage efter menstruationens start, derefter en til to behandlinger om ugen under stimulationen med hormoner, en behandling omkring ægoplægning og en behandling ca. en uge efter oplægningen.

Ved lang protokol (med næsespray/nedregulering) anbefales akupunktur en gang om ugen under nedregulering, en gang eller to under hormonstimulation, en gang i forbindelse med ægoplægning og en gang ca. en uge efter oplægning.

Ægoplægning/insemination

Det vil også altid være muligt kun at få en behandling i forbindelse med en ægoplægning eller en insemination for at optimere forsøget.

Kosttilskud og barnløshed

Som barnløs kan det være svært at finde ud af, hvilke kosttilskud, der kan optimere chancerne for graviditet. Omega 3 fedtsyren har vist sig at være særdeles vigtig, da det er en essentiel fedtsyre, som de fleste mennesker i den vestlige verden idag er i underskud med.

Jeg tilbyder derfor en test for at vurdere, om du har  mangel på Omega 3 fedtsyre.

Vær opmærksom på, at der er meget stor forskel på pris, kvalitet og indhold i Omega 3 produkter, men testen vil vise, om det du tagere i forvejen dækker dit behov.

Akupunktur har været anvendt i Kina i årtusinder